BT Müzikevi - Müzik ve Tiyatro Yaşam Merkezi
Eğitim Kurumlarına Danışmanlık

Programın amacını, eğitim kurumlarında müzik derslerini en üst eğitim standartlarına taşımaya rehberlik ederek, müzik programını etkinleştirmek ve kurumun eğitim felsefesi doğrultusunda okul yaşamına entegre etmek olarak belirledik. Müfredat kapsamında uygulanan müzik derslerinin geliştirilip programa katılması, müzik faaliyetlerinin okul yaşamında etkinleştirilmesi, öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve müzik öğretmenlerinin eğitimi, başlıca konular arasında yer alıyor.

Başarılı bir müzik programı; öğrenimi zenginleştiriyor, yaratıcı düşünceyi arttırıyor, öğrencilerin toplumda başarıya ulaşmalarını destekliyor. Okulun müzik grupları, öğrenciler arasında dayanışmayı arttırıyor ve okula ait olma duygusunu besliyor. Okullarına bağlılık hissi taşıyan öğrenciler, öğrenim sürecinde daha aktif katılımcı oluyor, özgüvenleri artıyor ve sonuç olarak eğitim tecrübelerini olumlu yöne taşıyarak başarılı oluyorlar.

Müzik programında yapılandırma adımları:

Okul yönetimiyle toplantı

Öncelikle okul yönetimiyle bir araya gelerek, okulun hedef ve ilkeleri doğrultusunda müzik programından beklentilerini saptıyoruz. Mevcut programı değerlendirerek, varılmak istenilen hedefler üzerinde konuşuyor, beyin fırtınası yapıyoruz.

Müzik bölüm başkanı ve öğretmenlerle tanışma

Bölüm başkanı ve müzik öğretmenlerini tanıyor ve mesleki birikimleri hakkında bilgi topluyoruz. Yürürlükte olan müfredat, hedefler, içerik ve uygulanış metotlarıyla ilgili konuşup, öğretmenlerin müzik programından beklentilerini öğreniyor, sınıf ortamında yaşadıkları sıkıntılari anlamaya çalışıyoruz.

Okul yönetimiyle değerlendirme ve uygulama planlanması

Elde edilen tüm verileri yönetime raporluyor, değerlendiriyor, ihtiyaçları listeliyor, okul içinde mevcut müzik grupları ve olası müzik toplulukları ile ilgili görüş ve önerilerde bulunuyoruz. Yeni yapılanma çerçevesinde çalışma takvimini belirliyoruz.