BT Müzikevi - Müzik ve Tiyatro Yaşam Merkezi
Eğitmenlere Danışmanlık

Müzik öğretmeni eğitimi konu başlıkları

 • Müzik eğitiminde misyon, felsefe, vizyon ve eğitim sürecinin anlatılması
 • Müzik programından beklentiler, hedefler ve stratejinin saptanması
 • Öğretme yerine öğrenme modellerinin uygulamalı örneklenmesi
 • Analitik, görsel veya kinetik öğrenen öğrencilerle çalışma yöntemleri
 • Farklılaştırılmış müzik eğitiminin önemi ve uygulama teknikleri
 • Ölçme değerlendirme kriterlerinin uygulanması
 • Programın öğrenci merkezli olması, öğrenci ilgisinin arttırılması
 • Ders programını geliştirme ve etkinleştirme
 • Müzik gruplarının oluşturulması, yönetilmesi
 • Konser, gösteri gibi müzik faaliyetlerinin programlanması, içerik yaratılması
 • Uluslararası sınav sisteminin tanıtılması, uygulamaya yönelik eğitim verilmesi
 • Sertifika programının müfredat çalışması
 • Sertifika programının teorik, teknik ve uygulama çalışmaları
 • BT Eğitim Yayınları’nın kullanımı ve uygulaması