BT Müzikevi - Müzik ve Tiyatro Yaşam Merkezi
Misyonumuz

Eğitim Hedeflerimiz

 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
 • Öğrencilerimizin eğitime aktif katılımını sağlayarak, sorumluluk almasına destek olmak.
 • Öğrencilerimizin sorgulama ve çözümleme becerilerini geliştirmek.
 • Öğrencilerimizin keşfetme, anlama, içselleştirme, yorumlama becerilerini hayal gücüyle desteklemek.
 • Çoklu zekâyı destekleyecek öğrenme alışkanlıkları kazandırmak.
 • Eğitimi, öğrencilerimizin yapısına uygun öğrenme modelleri ile programlamak.
 • Analitik düşünce ve duygusal yapıyı birlikte önemsetmek.
 • Müzik, tiyatro, dans aracılığıyla kendini ifade etme ve iletişim kurmayı öğretmek.
 • Beyin-beden arasında senkronizasyon ve koordinasyon sağlamak.
 • Uluslararası platformda başarılı öğrenciler yetiştirmek.
 • Sanatçı olma yolunda sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.

Öğrencilerimizin kazanımları

 • Kişisel, sosyal ve akademik yaşamda başarı.
 • Yaratıcı ve çözümsel düşünme yetisi.
 • Analitik, sentez, değerlendirme becerileri.
 • Analitik düşünce ve duygusal yapıyı birlikte önemsetmek.
 • İletişim becerileri.
 • Gayretle zorlukları aşarak, yüksek özgüven kazanımı.
 • Başarının yarattığı motivasyon.
 • Sabırlı olma ve disiplin anlayışı.
 • Matematik ve yabancı dil öğrenimine destek.
 • Sorumluluk duygusu.